acheter cialis

אודות

שלום, שמי עינת מלצר ואני הבעלים של המיזם גננצ'יק.
כבת לחקלאים, גולשת רוח תחרותית בעבר וחולת ים עסקתי כל חיי בחינוך, בספורט ובסביבה.
כך לפני שלוש שנים, כאשר נחשפתי לתחלואי הטכנולוגיה ולפן המקלקל שלה מבחינה חינוכית, חברתית וסביבתית, הקמתי את גננצ'יק מתוך החזון "חינוך אקולוגי לדור הטכנולוגי". הפיתוח של המוצר הראשון נבע מההבנה שילד שלא מבין כיצד צמח גדל, מהם הגורמים והתנאים לגידולו ואת הנס שצומח מולו בעקבות זרע קטן בודד - איננו יכול להבין את משמעות הסביבה האקולוגית והחברתית שלו. ילד שאינו חווה דברים מתוך תחושה, לא רק של מקלדת המחשב, איננו יכול להבין את חשיבות הקשר האנושי. ילד שאינו מעורב בסביבה שבה הוא גדל לא יכול להבין את ערכה הכלכלי, החברתי והקיומי ואינו יודע כיצד להתמודד עמה בחיסכון ובהרמוניה. לכל אדם ברור שזהו צו השעה. החברה שבה אנו חיים חייבת לעבור שינויים מהותיים בצריכה ובמודעות לקהילה ולסביבה כדי להמשיך להתקיים. מוצרי החברה מיוצרים כחול לבן בשילוב אנשים בעלי מוגבלויות והסדנאות והעיון מופעלים על ידי מתנדבים ועובדים בעלי תחושת שליחות.

בין לקוחותינו