acheter cialis

כתיבה והפקת מערכים חינוכיים

יחידת לימוד עץ חיים - אויר , מים, אדמה

 יחידת לימוד לעיריית בני ברק  בנושא אויר, מים , אדמה 

פיתוח והפקה של קיט הדרכה למגזר החרדי

"גם ילדים אריזות מפרידים" - כתיבה והפקה של קיט הסברה לתאגיד תמיר

ערכת סיפור פעיל- סוגי חומרים והפרדת פסולת

לוח תוכן פעיל ללימוד יישומי על סוגי חומרים ועל הפרדת פסולת. בעזרת פחי המחזור נשמור על הטבע ונחסוך במשאבים כדי שנוכל להמשיך ליצור מוצרים.

מערך חינוכי בנושא בעיית הפסולת – עריית כפר סבא

מערך חינוכי שנכתב ופותח לעריית כפר סבא בעקבות ישום חוק האיריזות ותחילת תהליך ההפרדה במקור בעריית כפר סבא.

ערכת סיפור פעיל - שונות וסביבה

 

לוח תוכן ללימוד יישומי על השונות והדמיון בין בעלי החיים ובני האדם בסביבות השונות.
הלוח רב-פעמי ועשוי מחומרים איכותיים וברמת גימור גבוהה.

ערכת סיפור פעיל - סמלי הקיימות ואיכות הסביבה.

לוח תוכן ללימוד יישומי של סמלי איכות הסביבה והקיימות.
שאנו מיישמים צריכה נבונה אני שומרים על הסביבה, חברה וכלכלה