acheter cialis

הסברה ברשויות וחוג שנתי

מועצה אזורית גזר - מפגשי פעילות על הפרדת פסולת

 

במסגרת פרויקט ההסברה על מועצה אזורית גזר גננצ'יק העביר מפגשי הדרכה על הפרדת פסולת ומחזור

המפגשים הועברו בצורת המחזה יחודית ללמוד על מגוון פחי המחזור הפזורים ברחבי הישובים.

 

הפעלת מערך הסברה - מועצה אזורית עמק יזרעאל

פיתוח והפעלת מערך ההסברה בגנים על הפח הכתום

גננצ'יק מגלה את סיפור מחזור

תכנית העשרה סביבתית לגנים ובתי ספר