acheter cialis

מופעים והצגות אקולוגיים

הצגה אקולוגית – להציל את הכדור הגדול

הצגה האקולוגית העוסקת בבונו הדביבון אשר יוצא לעזרת החיות ברחבי הארץ.

מופע תיפוף אקולוגי – תיפוף ירוק

המופע האקולוגי "תיפוף ירוק" – בקצב עם הסביבה.

הצגה אקולוגית - צבינה חוזרת לים

הצגה אקולוגית המספרת את סיפורה של צב ים, במחזור החיים מלא הסכנות וההרפתקאות של חיות מופלאות הנמצאות בסכנת הכחדה.