acheter cialis

ערכת סיפור פעיל - שונות וסביבה

 

לוח תוכן ללימוד יישומי על השונות והדמיון בין בעלי החיים ובני האדם בסביבות השונות.
הלוח רב-פעמי ועשוי מחומרים איכותיים וברמת גימור גבוהה.

מטרת הפעילות:

מטרת הפעילות הינה לחשוף את הילדים לסוגי הסביבה טיבעית והמודרנית תוך התייחסות לשונות ולדמיון בין בעלי החיים ובני האדם החיים בסביבות השונות.
במהלך הפעילות נלמד על מגוון הסביבות הקדמוניות והמודרניות . דרך בעלי החיים נלמד מהי שונות והתאמה לסביבה של בעלי החיים ובני האדם.

אופן הפעילות:

מפגש תוכן.

מהלך הפעילות:

נתאר את מגוון הסביבות, נציין בנוגע לכל אחת מהן אם היא קדמונית או מודרנית ונפרט את מאפייניה. לאחר מכן נדבר על בעלי החיים בסביבות שהם חיים בהן – כיצד הם מתאימים את עצמם לסביבה ומהם הצרכים שהסביבה מספקת להם. לבסוף נעסוק בתכונות של כל דמות אנושית בכל סביבה ונעמוד על השונות והדמיון בין הדמויות.

תכולה:

7 כרטיסיות של סוגי סביבה קדמונית וסביבה מודרנית
6 כרטיסיות של בעלי חיים בסביבות השונות
7 כרטיסיות של ילדים בסביבות השונות

הלוח הינו רב פעמי ועשוי מחומרים וגימור איכותי .