acheter cialis

מערך חינוכי בנושא בעיית הפסולת – עריית כפר סבא

מערך חינוכי שנכתב ופותח לעריית כפר סבא בעקבות ישום חוק האיריזות ותחילת תהליך ההפרדה במקור בעריית כפר סבא.

המערך מכיל 4 מפגשים המורכבים משלושה אלמנטים:

  1. סיפור מסגרת – בסיפור מסופר על נטע שפוגשת בפרפר וביחד איתו היא מגלה על בעיית הפסולת ופתרונותייה.
  2. פוסטר המחשה – הפוסטר מלווה את המפעיל לכל אורך הפעילות והסיפור ולבסוף נישאר פוסטר לכל גן בעובר את המערך.
  3. הפעלות – דפי עבודה הממחישים ומסכמים את הידע והלקחים שהילדים לומדים מהסיפור.