acheter cialis

ערכת סיפור פעיל- סוגי חומרים והפרדת פסולת

לוח תוכן פעיל ללימוד יישומי על סוגי חומרים ועל הפרדת פסולת. בעזרת פחי המחזור נשמור על הטבע ונחסוך במשאבים כדי שנוכל להמשיך ליצור מוצרים.

 מטרת הפעילות:

לחשוף את הילדים לקשר בין משאבי הטבע השונים לבין הצורך להפריד פסולת ולמחזר וללמדם על תכונות חומרי הגלם.

אופן הפעילות:

מפגש תוכן.

מהלך הפעילות: 

נציג את משאבי הטבע ונסביר אילו חומרי גלם מופקים מהם. נדון בקשר בין משאבי הטבע לבין הצורך במחזור ובהפרדת פסולת. לבסוף נפרט על פחי המחזור השונים ונתאים את המוצרים לפחים. בלוח תמונות של פחי מחזור מגוונים בכדי ליצור התאמה למגוון רחב של מועצות ועיריות. בנוסף, ישנו פח מחזור ריק (מצע ומוצר) לשימוש יעודי בפעילות על פי הצורך.

תכולה:

כותרת של נושא הלוח.
4 כרטיסיות של משאבי טבע שחומרי הגלם עשויים מהם
8 כרטיסיות של תמונות של מוצרים מחומרים שונים
10 כרטיסיות של סוגי פחי מחזור שונים