acheter cialis

ימי אתגר לבתי ספר וארגונים

יום פעילות אתגרית לכל הגילאים המשלב ספורט, עבודת צוות ותוכן חינוכי.

הפעילות

פעילות אתגר תחרותית הבנויה ממספר תחנות אשר מקנות ניקוד הניתן לפי אופן הביצוע, עבודת צוות וידע נרכש.
הפעילות מתבצעת בקבוצות בכדי לעבוד על שיתוף פעולה ועבודת צוות וליצור גיבוש בין אנשי הארגון.

במתחם הפעילות מפוזרות מגוון תחנות אתגר אקולוגיות המעבירות תוכן אקולוגי ערכי תוך שילוב כיף ופעילות אתגר.

נושאי הפעילות

1. חומרים שלא ניתן למחזר.
2. משאבי הטבע וחומרי הגלם שסביבנו.
3. שימוש חוזר בחומרים.
4. פסולת ממשאב למטרד.
ועוד....

דוגמה לפעילות שערכנו

עמותת "זיו נעורים" - פברואר 2013
פעילות גיבוש כיף ותוכן לילדי עמותת זיו נעורים.
באירוע השתתפו כ-450 בני נוער בסיכון מכל רחבי הארץ. בתגובה לאירוע כתבו לנו זיו נעורים:
"תודה רבה. היה יופי של אירוע השילוב של אתגר עם תוכן חינוכי וירוק התגלה כשילוב מנצח".