acheter cialis

קד"מ ומעורבות בקהילה בחברות

פעילויות קד"מ בחברות לצורך מעורבות בקהילה וקד"מ.
הפעילות ללקוחות החברה כוללות סדנאות תוכן ויצירה ומוצרים מתנה.

פעילויות קד"מ ומעורבות בקהילה של רשת הסופרים קואופ שופ.

בטו בשבט רשת קואופ שופ קיימה סדנאות בתוך פינה בסופר שהוקצאה לכך.
הסדנאות עסקו בנושא צמחים במהלכן הלקוחות למדו כיצד לגדל צמחים וקיבלו מתנה ערכות נטיעה.